Trans Fag

 

English

Despre calitate şi standarde de calitate

Apărută în anii '50, cerinţa calităţii a dobândit o importanţă crescută şi se evidenţiază din ce în ce mai mult ca un factor determinant al competitivităţii. Dacă astăzi este uşor să compari preţuri, este mult mai dificil să compari nivelurile de calitate. Existenţa unui sistem de calitate de referinţă, recunoscut unanim, reprezintă un instrument preţios de clarificare.

ISO 9001 – managementul calităţii

Noi am înţeles că drumul spre succes sau menţinerea la standarde înalte presupune lucrul în cadrul unui sistem de management bine definit şi funcţional. Aşadar, certificarea sistemului de management al calităţii implementat în cadrul companiei noastre, constituie o decizie strategică în drumul spre excelenţă.

ISO 14001- managementul mediului

Mediul stă la bază şi defineşte toate aspectele legate de societatea umana. De aceea, problemele de mediu se numară printre preocupările majore ale omenirii. Noi am devenit conştienţi de rolul lor în gestionarea aspectelor de mediu prin implementarea sau susţinerea de proiecte/programe de mediu dar şi prin acordarea unei atenţii sporite propriilor probleme de mediu.

ISO 18001- managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

Motivaţia pentru aplicarea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale este de ordin: moral (niciun angajat nu ar trebui să fie supus riscului de rănire, îmbolnăvire sau deces la locul de muncă), economic (o performanţă scăzută în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea ocupaţională implică costuri ridicate: tratament medical, scoaterea din producţie a celor afectaţi, amenzi etc.) şi legal (avem obligaţia legală de a asigura condiţii optime de lucru). Certificarea ISO 18001 conţine cerinţele pentru un sistem de management care ne permite să controlăm riscurile legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională şi să ne îmbunătăţim performanţa în acest sens.